ZWIĄZEK FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Nr konta - składki:

73 1240 1037 1111 0010 7312 7829

Nr konta - darowizny:

39 1240 1037 1111 0010 7497 1247

Darowizny

W przelewie w pozycji tytułem podać:
„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowe ", 
przypadku przekazania darowizny na cel szczegółowy w pozycji tytułem podać:
„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowetu wpisać cel szczegółowy

Składki

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:  „Imię i nazwisko wpłacającego, składka członkowska za ................. r.”

Składka członkowska ustalona została uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR
nr 9/WZ/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w wysokości:

  • 50 zł płatne jednorazowo do 31 stycznia danego roku
lub w dwóch ratach:
  • I rata płatna do 31 stycznia,
  • II do 30 czerwca danego roku składkowego.
Składka w tej wysokości obowiązuje od 2017 roku.

Wpisowe

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:  „Imię i nazwisko wpłacającego, wpisowe”

Wpisowe ustalone zostało uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR nr 9/WZ/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w wysokości 80 zł